De definitie van gezondheid is: ”Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.” Een persoon is gezond te noemen als de geest & het lichaam geen geestelijk of lichamelijke gebreken heeft.

 

Lichamelijke gezondheid

Als je gezond benbedoeld men eigenlijk dat  je lichamelijk gezond ben.Dit is natuurlijk het gene waar iedereen naar streeft. Door gezond te eten, twee keer per week te sporten, goede buikspieroefeningen te doen en zorgen dat je geen slechte stoffen in je lichaam krijg doe je hartstikke goed je best om een gezond leven te lijden. Ondanks, dat u een gezond leven leidt raden wij u aan om een goede ziektekostenverzekering 2016 te hebben. Een gezond leven lijden is voor iedereen iets anders. De ene persoon moet 5 keer per week sporten terwijl voor een ander een appel per weken eten voldoende is. Het belangrijkste is zorgen dat je plezier hebt in de dingen die je doet, maar ook dat je jezelf ook verbind in die dingen die leuk vind om te doen. Ook zijn er enkele tips die je kunt volgen om helemaal het beste uit jezelf te halen:

 

 • Ga goed met medicijnen om (indien je medicijnen gebruikt);
 • Herken gezondheidsklachten, erken de gezondheidsklachten en vervolgens bespreek ze met je dokter als je er last van hebt;
 • Probeer ook zo veel mogelijk gezond te eten;
 • Zorg dat je dagelijks minstens een half uur intensief bezig bent. Dit hoeft overigens niet alleen sporten te zijn, het kan ook een half uur intensief wandelen, huishouden etc. zijn. Zo lang je maar zorgt dat je intensief bezig bent;
 • Stop met roken. Als je niet rook, begin er dan ook niet aan;
 • Eet goed met gezonde producten.

Helaas kan je niet honderd jaar worden met deze leefstijl als je de bovenstaande toepas. Er zijn genoeg voorbeelden van topsporters of andere mensen die een gezond leven lijden die op hun veertigste sterven aan een hartstilstand of dergelijke. Ook zijn er mensen die bij wijze van spreken 80 worden terwijl ze drinken en stevige rokers zijn.

 

Geestelijke gezondheid

Deze vorm vanGeestelijke gezondheid gezondheid heeft je emoties en psychische welzijn in bedwang. Er is geen officiële benoeming voor deze vorm van gezondheid maar er zijn wel een aantal manier om je geestelijk gezond te houden. Ruim 40% van de Nederlanders krijgen later te maken met aandoeningen die de geestelijke gezondheid storen. Denk aan angststoornissen, depressies, schizofrenie, verslavingen en gedragsstoornissen. Alle stoornissen binnen deze vorm van gezondheid kunnen zowel bij jongeren, als ouderen voorkomen. Vaak is het een enorme impact wanneer zoiets naar buiten komt. Bij de GGZ kunt u terecht voor hulp als uw geestelijke gezondheid niet optimaal is, maar ook als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Heeft u enkele tips nodig? Hieronder staan enkele tips die u kunt gebruiken:

 • Probeer alcohol te vermijden, te veel alcohol zorgt voor stress;
 • Drink niet te veel koffie of cola, te veel spanning maakt moe;
 • Haal regelmatig een frisse neus;
 • Een half uur intensief sporten helpt ook de bovenkamer op een rijtje te zetten;
 • Zorg dat je genoeg slaapt, een minimaal aantal van 8 uur is aan te raden.

 

Maatschappelijk welzijn

De definitie van maatschappelijk welzijn is letterlijk: ”Gunstige ontwikkeling in maatschappelijk opzicht, zowel met betrekking tot een persoon als tot de gemeenschap.” De sociale omgeving wijst naar de sociale context waarin we leven, bijvoorbeeld de sportclub, de buurt waarin we wonen en de werkomgeving. Het is opgebouwd uit sociale groepen waarmee jij je verbonden voelt. De omgeving waarin je geboren bent, opgroeit, jezelf ontplooit en waar je oud wordt is van belang voor je gezondheid. Een sociale omgeving die niet tot deze rij behoort zijn facebook en twitter, deze bieden weinig tot geen positief effect op het maatschappelijk welzijn van de mens. Deze nieuwe groepen zijn online gemeenschappen waarbij mensen met elkaar digitaal in contact kunnen komen. Doordat het online is kan dit voor sommige mensen de drempel van het benaderen van nieuwe mensen verkleinen. Echter is het contact met elkaar ook door elkaar niet te kunnen zien of horen ook minder dan fysiek contact.

Het is erg fijn en opluchtend als je mensen om je heen hebt waarmee je kunt praten. Helaas zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die dit niet hebben, niet kunnen of die er moeite mee hebben om zichzelf daar toe te zetten. Het hebben van vrienden/vertrouwenspersoon is dan ook een grote pre voor een beter welzijn.  Maar ook huiselijk geweld valt hieronder. Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Niet alleen partners zijn slachtoffer hiervan, maar ook kinderen. Door het leed wat de ene ouder de andere aan doet kan het kind fobieën of andere geestelijke stoornissen krijgen. Enkele tips voor huiselijk geweld:

 • Maak een afspraak met een maatschappelijk werker;
 • Praat erover met een vertrouwenspersoon;
 • Voor kinderen is er een kindertelefoon die ze kunnen bereiken;
 • Door vrijwilligerswerk ontmoet je mensen en leer je mensen kennen;
 • Schakel het EropAf team in.

 

Sociaal Kapitaal

Sociaal kapitaal

Het voordeel van contact met andere mensen is groot, zeer groot. Mensen maken verschillende contacten in verschillende netwerken, ook is het een neiging van ons om mensen te vertrouwen. Ook wil je anderen mensen met dezelfde waarden en normen behandelen waarmee jij zelf ook behandelt wil worden. Deze vertrouwde netwerken kunnen ook hulpbronnen bieden, als het hulpbronnen zijn worden ze gezien als sociaal kapitaal. Er is geen eenduidige definitie voor deze term. Er zijn twee stromingen voor het sociaal kapitaal, namelijk:

 • Individueel kapitaal: Deze vorm komt voort uit het behoren bij een groep. De omvang van het sociaal kapitaal van een persoon hangt af van de omgeving en het netwerk van de connecties waarin hij/zij zich kan mobiliseren en de omvang van het kapitaal. Bourdieu (Franse filosoof die dit onderzocht heeft) richt zich op het voordeel dat een individu kan halen uit zijn contacten.
 • Collectief kapitaal: Robert Putnam (Amerikaanse filosoof die hier onderzoek naar heeft gedaan) zegt dat het bezit van een gemeenschap, vertrouwen in elkaar hebben, groepsnormen- en waarden en wederkerigheid belangrijke aspecten zijn van het collectieve kapitaal. De participatie van mensen in het gemeenschapsleven door deelname in allerlei groepen en verbanden is waar het om draait: dit is collectief kapitaal.